Felhasznált szakmai tartalom

Brief coaching

Berg, I. K., Szabo P. (2005): Brief coaching for lasting solutions. WW Norton, New York.

Gallwey, T. W. (2000): The Inner Game of Work. Random House, New York.

George, E., Iveson, C., Ratner, H. (1990): Megoldásközpontú terápia – a de Shazer modell. Családterápiás sorozat 6. Budapest, Animula Kiadó.

Jackson, P. Z., McKergow, M. (2002): The solutions focus. Nicholas Brealey Publishing, London.

Meier D. (2005): Team Coaching with the solution circle. Solutions Books, Cheltenham UK.

McKergow, M., Jenny, C. (2005): Positive approaches to change. Solutions Books, Cheltenham UK.

Szabó P., Meier D., Hankovszky K. (2010): Rövid és tartós coaching. Megoldásközpontú beszélgetések. Budapest, Ad Librum Kiadó.

Célkitűzés, önmegvalósítás, személyiségfejlesztés

Berne, E. (2013): Emberi játszmák. Háttér Kiadó, Budapest.

Berne, E. (2016): Sorskönyv. Háttér Kiadó, Budapest.

Cole, M., Cole, S. R. (2006): Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó, Budapest.

Covey, S. R. (2014): A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása – Az önfejlesztés kézikönyve. Osiris Kiadó, Budapest.

Dawkins, R. (2011): Az önző gén. Kossuth Kiadó, Budapest.

DiClemente, C. C., Prochaska, J. O.(1982): Transtheoretical therapy: Toward a more integrative model of change. In: Psychotherapy: Theory, Research & Practice, 19(3), 276–288.

Forgas, J. (1989): A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat, Budapest.

Forward, S. (2014): Mérgező szülők – Hogyan szabaduljunk meg fájdalmas örökségüktől és nyerjük vissza életünket? Háttér Kiadó, Budapest.

Forward, S. (2016): Mérgező anyósok és apósok – Hogyan védjük meg párkapcsolatunkat romboló hatásuktól? Háttér Kiadó, Budapest.

Frankl, V. E. (2007): …mégis mondj igent az életre! JEL Kiadó, Budapest.

Hadfield, S., Hasson, G. (2012): Asszertivitás – Hogyan érvényesítsük sikeresen az érdekeinket? Scolar Kiadó, Budapest.

Watzlawick, P., Weakland, J. H., Fisch, R. (1990). Változás. A problémák keletkezésének és megoldásának elvei. Budapest, Gondolat Kiadó.

Munkapszichológia és Szervezetfejlesztés

Buda B. (1994): Mentálhigiéné. A lelki egészség társadalmi, munkaszervezeti, pszichokulturális és gyakorlati vetülete. Animula, Budapest.

Klein S. (2004): Munkapszichológia. Edge 2000 Kft, Budapest.

Lisznyai S. (2017): Aki kimarad, lemarad – a munkamánia csapdái. Mindset Pszichológiai Szaklap. Budapest.

Lyubomirsky, S., King, L., Diener, E. (2005): The benefits of frequent positive affect: does happiness lead to success? Psychological Bulletin 131(6), 803–55.
 

Tóth B. K. (2017): Ne hagyd magad! – A munkahelyi zaklatás jelensége. Mindset Pszichológiai Szaklap. Budapest.

Mobbing, a munkahelyi zaklatás. HR Világ. Budapest.

Stresszoldás

Appelbaum, S. H. (1981): Stress management for healthcare professionals. An Aspen Publication, Aspen Systems Corporation.

Baer, R. (2006): Mindfulness-based treatment approaches. Elsevier, Amsterdam.

Baer, R., Smith, G. T., Hopkins, J., Krietemeyer, J., Toney, L. (2006): Using self-report assessment methods to explore facets of mindfulness. In: Assessment, 13, 27−45.

Bagdy E., Koronka B. (1988): Relaxációs módszerek. Medicina, Budapest.

Beaton, C. (2017): A Little-Known Cause of Burnout. Why boredom and burnout are correlated. Psychology Today, Sussex.

Freudenberger H. J., Richelson G. (1980): Burnout: the high cost of high achievement. Anchor Press. Doubleday end Company. Inc. Garden City, New York.

Friedman, M., Rosenman, R. H. (1959): Association of specific overt behavior pattern with blood and cardiovascular findings. Journal of the American Medical Association, 169, 1286−96.

Garland, E., Gaylord, S. (2009): Envisioning a future contemplative science of mindfulness: fruitful methods and new content for the next wave of research. In: Complementer Health Practices Review, 14(1), 3−9.

Hazag A., Mészáros E., Major J., Ádám Sz. (2010): A hallgatói kiégés-szindróma mérése. A Maslach Kiégés-Teszt hallgatói változatának (MBI-SS) validálása hazai mintán. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 11(2). 151—68.

Kabat-Zinn, J. ( 2003): Mindfulness-based interventions in context: past, present and future. In: Clinical Psychology: Science and Practice, 10(2), 144−156.

Kanevsky, L., Keighley, T. (2003): To produce or not to produce? Understanding boredom and the honor in underachievement. Roeper Review, 26(1), 20−8.

Kovács M., Kovács E., Hegedűs K. (2008): Az érzelmek szerepe a lelki kiégés alakulásában. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 9(3), 199−216.

Maslach, C., Jackson, S. E., Leier, M. P. (1996): Maslach Burnout Inventory. University of California, Consulting Psychologist Press, Palo Alto.

Nagy E. (2007): Egy segítő foglalkozás képviselőinek pályaképe, a kiégés szempontjából. Debreceni Egyetem, BTK.

Szényei G. A., Ádám Sz., Győrffy Zs., Túry F. (2016): A kiégési szindróma megelőzése − A hagyományoktól a modern információs technológiákig. Magyar Pszichológiai Szemle 70(4).

Szondy Máté (2012): Megélni a pillanatot − mindfulness, a tudatos jelenlét pszichológiája. Kulcslyuk Kiadó, Budapest.

Valló Á., Nemes J. (2000): Menedzserbetegségek. BV Lap- és Könyvkiadó Kft, Budapest.